O Nama.

Podaci firme

PIB: 02400529

PDV: 81/31-00836-9

Ž.R. 520-35006-11

Šifra Delatnosti: 6202

Studio DLD programerska radionica.

Preduzeće Studio DLD osnovan je 20.1.1993 godine sa sedištem na Zlatiboru. Od 1. aprila 2004 sedište firme je u Budvi tj. registrovana je nova firma Studio DLD d.o.o. Naš kolektiv trenutno broji troje zaposlenih. Osnovna i jedina delatnost firme je programiranje kao i pružanje tehničke podrške aktuelnim korisnicima.

Šta radimo?

Radimo knjigovodstvene programe i programe za poslovnu primenu u raznim vrstama preduzeća. Programi su za sada razvijeni u Vusual Basic-u, a baza podataka je MS SQL Server 2005/2008/2012. Najveći broj naših korisnika je iz Crne Gore tačnije sa primorja (Budva, Kotor, Tivat, Petrovac...).

 

Šta planiramo?

Planiramo dalje usavršavanje postojećih programskih paketa, baziranih na klijent server arhitekturi, kao i pripremu svih aplikacija za integraciju sa internet okruženjem. Pošto se programi stalno razvijaju, dorađuju i menjaju u skladu sa potrebama zakonskih izmena, napretku tehnologije i zahtevima korisnika, nadamo se da ćemo i u buduće uspeti da svim tim potrebama odgovorim adekvatno i ostvarimo obostranu korist i zadovoljstvo u radu.