Video Uputstva

 
Aktuelne stope za obračun prireza i poreza na dohodak fizičkih lica 

Podešavanje aktuelnih stopa prireza i poreza kao i brojeva žiro računa za uplatu doprinosa na dohodak fizičkih lica...

 
Obračun zarada, kreiranje i izvoz podataka IOPPD obrasca

Video uputstvo za krajnje korisnike postupno demonstrira korake za obračun zarada redovno zaposlenih lica, kreiranje IOPPD obrasca iz prethodnog obračuna kao i njegovu izmenu i dopunu podacima o isplatama licima (po osnovima koji ne ulaze u redovan obračun). Uputstvo takođe pokazuje korake za izvoz podataka IOPPD obrasca u xml formatiranih za elektronsko podnošenje obrasca posredstvo portala poreske uprave.

 
Prijava na portal poreske uprave

Kratko uputsvo demonstrira postupak prijave na portal poreske uprave verifikacijom elekektronskim sertifikatom...

 
Uvoz, potpisivanje i podnošenje IOPPD obrasca

Demonstracija korisniku postupka uvoza prethodno izvezenih podataka IOPPD obrasca u xml datoteku, kontrola ispravnosti podataka tj. provjera grešaka kako registracionih tako i finansijskih podataka, čuvanje dokumenta, potpisivanje i podnošenje istog na obradu poreske uprave...

 
 
Instalacija E-Token PKI 

Korisničko uputsvo za instalaciju E-Token uređaja, nosioca kvalifikovanog elektronskog sertifikata izdatog od strane Pošta CG-CA, ovlašćenog sertifikacionog tela u Crnog Gori.