Kompletan sistem za maloprodaju

Naše programsko rešenje za maloprodajne objekte radi od najmanjih objekata do supermarketa sa 3 ili više kasa. Program je integrisan sa našim programom za finansijsko knjigovodstvo tako da se svi dokumenti automatski šalju na knjiženje. Sistem takođe omogućava dvosmernu komunikaciju pa je moguće raditi kalkulacije u centrali ili centralnom magacinu i sve dokumente slati maloprodajnim objektima. Objekti prilokom prijema robe imaju mogućnost pravljenja zapisnika i nivelacija postojećih zaliha. U ovom programskom paketu možete samostalno da radite sva ulazno—izlazna dokumenta. Kalkulacije , kalkulacije iz magacina , prenosi iz objekata , popisi , otpisi , nivelacije. Artikli sa ulaznih dokumenata se šalju na DldPOS koji puni fiskalne printere. Za sada je sistem u funkciji sa fiskalnim štampačima FP 550 koje prodaje VG Servis iz Bara, ali u mogućnosti smo da napravimo interfejse i prema drugim štampačima. Program za prodaju (DldPosKasa) je razvijen u dve varijante. Prva varijanta je klasični POS sistem koji radi sa više POS terminala - kasa i na svaku kasu se stavlja DldPos aplikacija koja radi nezavisno. Sve kase povezuju na istu bazu podataka. Namenjena je za objekte koji imaju veliku frekfenciju prodaje tj. za supermarkete i prodavnice mješovite robe. U ovo j konfiguraciji jedan računar radi kao Back office a na njemu se radi prijem podataka iz centrale ili eventualno rade kalkulacije za taj objekat pa se šalju u centralu. Ako je u pitanju sistem sa više prodajnih objekata svi podaci iz svakog objekta se šalju u centralu - računovodstvo. Druga verzija je verzija za singl računare koji istovremeno služe i kao BOF sistemi, za butike i specijalizovane prodavnice koje nemaju veliku frekfenciju prodaje. U ovom slučaju svi poslovi se obavljaju preko jednog računara koji istovremeno služi i za prijem i slanje dokumenata, unos kalkulacija, nivelacija i kao kasa. Prilikom unosa dokumenata mogu se koristiti interne šifre, barkod ili šifre kod dobavljača. Takođe je moguće robu primati pomoću ručnih terminala sa barkod skenerom i tako primljenu robu preneti u ulazni dokument. Knjiženjem dokumenta formira se trgovačka knjiga, po zaključenju kasa formira se evidencija dnevnih izveštaja (EDI obrazac) i podaci o prodaji sa svih kasa se sumiraju i knjiže u robno knjigovodstvo i pripremaju za slanje u centralu tj. finansijsko knjigovodstvo. Zaključeni pazari se jednom dnevno na kraju dana šalju u centralu. U centrali se primaju podaci o prodaji iz svih objekata gde se preuzeti podaci knjiže analitički po artiklima, knjiže se fakture za kupce i kartice po vrsti. Knjiženjem dnevnih pazara koji se preuzimaju iz maloprodajnih objekata formira se i trgovačka knjiga u centrali, knjiga izlaznih računa za PDV obračun i nalozi blagajne, kupaca i nalog za kartice. Postoji mogućnost momentalnog štampanja računa (fakture) za kupce u maloprodajnom objektu koji robu kupuju preko računa svojih firmi. Prilikom kucanja na kasi , kada se cjelokupan račun otkuca na ček (znači bezgotovinski ), moguće je odštampati račun za kupca. Ova pogodnost je odlična za maloprodajne objekte koji imaju dosta kupaca na bezgotovinskom plaćanju (diskonti , horeke , catering službe, veleprodaje… ). Knjiženje dokumenata i ažurnost zaliha omogućava dnevni uvid u promet artikala i stanje zaliha, otvara se mogućnost praćenje obrta po artiklima ili kategorijama artikala kao i optimizacija poručivanja robe gde se kao parametri uzimaju istorijski podaci iz prethodnih perioda.